בדיקת תאריך עתידי 2

מועד התחלה: יום רביעי , 21/12/2016 , 11:00
מועד סיום: יום רביעי , 28/12/2016 , 11:00
מקום האירוע: