מעוף פלוס
חסר רכיב

לוח לבדיקה===

לוח לבדיקה===
חסר רכיב