חסר רכיב

כוננות שריפה

לא לנסות להתמודד לבדלא לנסות להתמודד לבדלא לנסות להתמודד לבדלא לנסות להתמודד לבדלא לנ ...

כוננות שלג

השלג מגיע. לשמור על חום גוף.