מעוף +
מעוף +

�������� �������������� ����������: ����������

10:00 12/09/2020
ספירה

ספירת מלאי


07:00 19/09/2020
ספירה

ספירת מלאי


12:00 16/09/2020
בדיקה

בדיקת רכבים


07:00 26/09/2020
ארוחה

ארוחת בוקר


12:00 05/10/2020
בדעקה

ארוע בדיקה שיתרחש