מעוף +
חסר רכיב

בדיקה

זאת בדיקה לכפתורי פעוולה
חסר רכיב