מעוף +
מעוף +

בדיקת הרשמה שדות נוספים

מועד התחלה: יום שלישי , 11/08/2020 , 21:46
מועד סיום: יום חמישי , 11/08/2044 , 21:00
מקום האירוע:
לחץ על כל הנרשמים ותוציא קובץ אקסל

האם יש כותרות בשדות נוספים בקובץ אקסל
date=11%2F08%2F2044&type=show&max=0&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%A2%D7%A8%D7%9A%201&f6=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA%20%D7%A2%D7%A8%D7%9A%202