מעוף +
מעוף +

אירוע של שרון

מועד התחלה: יום חמישי , 25/11/2021 , 18:00
מועד סיום: יום חמישי , 25/11/2021 , 20:00
מקום האירוע: פאב

אירוע לבדיקה!
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D