מעוף +
מעוף +

ארוע ציבורי בדיקת הרשמה

מועד התחלה: יום שישי , 15/05/2099 , 02:30
מועד סיום: יום שישי , 15/05/2099 , 02:30
מקום האירוע:
בגבעת חיים איחוד הייתה בעיה בהרשמה
date=15%2F05%2F2098&type=show&max=0&f5=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%91%D7%90%D7%99%D7%96%D7%94%20%D7%99%D7%95%D7%9D%20%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%2C%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%2C%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99