מעוף +
מעוף +

ארוע ציבורי לבדיקה

מועד התחלה: יום שני , 08/09/2025 , 02:00
מועד סיום: יום ראשון , 08/03/2099 , 02:00
מקום האירוע: בשדרות רח השקד
זהו ארוע ציבורי האם ניתן להירשם
date=01%2F01%2F2099&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%93%D7%94%201%20&f6=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%93%D7%94%202%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%90%2C%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%2C%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%92&f7=type%3CD%3Eradio%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%93%D7%94%203%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%90%2C%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%91%2C%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%92