מעוף +
חסר רכיב

מרפאה

06/07/2016
שעות ביקור רופא

יום ראשון שעות קבלה : 10:00 - 12:30, מקרים דחופים : 09:00 - 10:00
יום שלישי שעות קבלה : 9:00 - 12:30, מקרים דחופים : 14:00 - 15:00
יום חמישי שעות קבלה : 15:00 - 18:00, מקרים דחופים : 18:00 - 19:00

שעות קבלה - אחיות

 יום ראשון שעות קבלה : 9:00- 12:30 13:30- 18:30
 יום שני שעות קבלה : 12:30- 7:30
 יום שלישי שעות קבלה : 9:00- 12:30 13:30 - 15:00
 יום רביעי שעות קבלה : 7:30- 12:30 
 יום חמישי שעות קבלה : 9:00- 12:30 13:30 - 15:00

שעות קבלה - מזכירה רפואית

 יום ראשון שעות קבלה : 7:00- 12:30 
 יום שני שעות קבלה : 8:00- 12:30 .
יום שלישי שעות קבלה : 7:00- 12:30 
יום רביעי שעות קבלה : 8:00- 12:30 
 יום חמישי שעות קבלה : 7:00- 12:30 
 יום שישי שעות קבלה : 8:00- 10:00

בדיקות דם - 
בדיקות דם ומקרים דחופים שעות קבלה:שעות : 07:30 - 08:30 ימים : א', ג' וה'
חסר רכיב