מעוף +
מעוף +

בדיקת תאריך עתידי 2

מועד התחלה: יום חמישי , 12/07/2029 , 11:00
מועד סיום: יום ראשון , 28/12/2036 , 11:00
מקום האירוע:
date=01%2F01%2F2022&type=show&max=0&f12=%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%20%D7%9E%D7%99%20&voptions=%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA&f5=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A1%D7%95%D7%92%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%90%D7%97%D7%93%2C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D%2C%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9&f6=type%3CD%3Echeckbox%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%93%D7%94%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%20%3CD%3Erequired%3CD%3E1%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94%201%2C%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94%202%2C%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%94%203