מעוף +
מעוף +

יוגה

מועד התחלה: יום שלישי , 08/09/2020 , 16:00
מועד סיום: יום שלישי , 08/09/2020 , 18:00
מקום האירוע: מררכז קהילתי
שיעור יוגה עם יפעת 
נא להביא כל אחת/ד מזרון ובקבוק שתיה
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D